Hoe het Twente-Rijnkanaal het Twentekanaal werd.

Eind 19e eeuw was het waterverkeer in Oost-Nederland zeer beperkt.
De Twickelse vaart was het dichtstbijzijnde vaarwater maar die had veel last van een te lage waterstand.
Verder was het kanaal Almelo-Zwolle het enigste bevaarbare water.
In 1906 besloot de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot een studie. In 1914 werd de Staatscommissie Jolles in het leven geroepen die in 1917 haar rapport uitbracht. De aanbeveling was een kanaal vanaf de Boven-Rijn omdat de IJssel te ondiep was.
De gewenste route was van de Rijn bij Lobit in noordelijke richting tot Almen en vandaar naar Enschede. Een verbinding van Almen naar de IJssel en zijtakken naar Almelo, Borne en Oldenzaal.
In 1919 is dit plan als wet vermeld in het Staatsblad. Geschatte kosten 23,4 miljoen met een deelname van 6,5 miljoen uit de regio.
Door de slechte financiële toestand van de overheid in die jaren kwam het op de lange baan en er werd door de overheid gevraagd om een rentabiliteitsberekening. Er werden diverse berekeningen gemaakt maar de rijksoverheid was nog niet overtuigd.
Enschede beriep zich er op dat de rijksoverheid had gevraagd om de Drentse immigranten op te nemen en als die geen werk in de textiel zouden kunnen vinden was er als alternatief de werkzaamheden aan het kanaal beloofd.In 1928 werd besloten om het gedeelte van de IJssel bij Zutphen tot Enschede aan te leggen. Dit kwam mede omdat de lage waterstand in IJssel was opgelost (min 2,46m) dit stuk is 47 Km lang en heeft een hoogte verschil van 21 meter.
Het gedeelte naar Lopik zou eventueel later aangelegd worden (dat is nooit gebeurd).
Daardoor werd het geplande Twente-Rijnkanaal "Twente kanaal".

In 1930 is begonnen met de aanleg van het eerste gedeelte, de aansluiting op de IJssel.
Tijdens de aanleg zijn duizenden arbeiders via de werkverschaffing ingeschakeld.
Het traject IJssel-Enschede is in 1936 gereed gekomen en de zijtak Wiene-Almelo (16 Km) is in 1938 geopend Het gedeelte Almelo-Overijsselskanaal is in 1953 afgerond.

Het traject is: Eefde-Delden 33Km, Delden-Hengelo 9Km, Hengelo-Enschede 5Km. Zijtak Delden-Almelo 15Km.
Er zijn sluizen bij Eefde, Wiene (Delden) en Hengelo het hoogste verschil is resp. 6, 6, en 9 meter.

Op 21 september 1935 werd het kanaal officieel geopend. De haven van Enschede op 26 augustus 1936 door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Lidt de Jeude. Enschede was nu met de IJssel verbonden.

Het beheer is in handen van Rijkswaterstaat en die noemt dit de Twentekanalen.