ENSCHEDÉ (Rijkstelefoonkantoor) 1915 (Lonneker) Diensturen: Werkdagen: van 8.00 vm. tot 9.00 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.00 vm. tot 9.00 vm., van 1.00 nm. tot 2.00 nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend. Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor; 2. Raadhuis; 3. Volkspark; 4. Politiepost Kuipersdijk, vroegere Maréchaussee kazerne; 5. Gebouw der Gemeentewerken.

Abeln, Gebroeders, Manufacturenmagazijn, Haverstraat 25
Abeln, Gebroeders, filiaal, Hengeloschestraat 10
Adolfs Pennink, Uitgevers Gratis Advertentie blad, Zuiderhagen 8
Afink, J.H., Smederij, 2e Emmastraat 39
Aldenkamp, J.H., Stalhouderij, Emmastraat 77
Amsterdamsche Bank, Bijkantoor Marktstraat 5-7
Arbeidsbeurs, Gemeentelijke, Van Loenshof 3
Automobielhandel en Garage-Onderneming, De, Hengeloschestraat


Baaren, H.F. van, Muziekhandel; Handel in glas, porselein en aardewerk, Burgmeesterstraat 4-6
Baarslag, G.H.J., In galanterieën, Hengeloschestraat 25
Barske, J., Bierbottelarij en Mineraalwaterfabriek, Markt 19
Baurichter, C.J.W., Apotheker, Langestraat 52
Beek, J.D. ter, Chef-aanspreker Begrafenis afdeling N.H. Diaconie, Lipperkerkstraat 8
Beer, I. de, Visch, fruit en comestibles, Stadsgravenstraat 30
Beer Jr., L. de, Fruithandel, Lipperkerkstraat 34
Begemann, A., in Koloniale waren, Emmastraat 134
Beltman, A., Hengeloschestraat 50
Beltman, A. Gzn., G., Architect, kantoor, Haaksbergerstraat 27
Beltman, A. Gzn., G., Architect, woonhuis, Haaksbergerstraat 27
Beltman, H.H., Haaksbergerstraat 68
Beltman-Van Rossum, Weduwe L.W., Hengeloschestraat 38
Benninga, B., Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Koningstraat 16
Bennink, B.A., in Koloniale waren, Haaksbergerstraat 82
Berendsen, G.P. Nico, 1e Twentsche Electrische Touwslagerij, Hengeloschestraat 56
Berfelo, H.J., Wasch- en Strijkinrichting, Paul Krugerstraat 6
Berghege, E.J.G.W., Arts, Veenstraat 11
Bergsma, Edo J., Bisschopstraat 2
Bervoets, Gebrs., Heerenkleeding en modemagazijn, Langestraat 5-7
Betonijzer, Maatschappij voorheen Van Waning Co., Koninklijke Rotterdamsche, 1e Hengeloschedwarsstraat 67
Beukers, Firma J., Zuiderhagen 103
Beunder, D., Commissaris van politie, woonhuis Wilhelminastraat 12
Beunk, J., Stalhouderij, Molenstraat 4
Bierbrouwerij, Enschedese, Brouwerijstraat 25
Bioscoop "Flora", Van Lochemstraat
Blenken, Firma H., Veenstraat 7-9
Blijdenstein, B.J., Fabrikant, Marthalaan 5
Blijdenstein, Mej. H., Oldenzaalschestraat 28
Blijdenstein, Jr. B.W., Hoedemakersplein 1
[idem]
Blijdenstein, H.B., Fabrikant, Markt 2
Blijdenstein, H.B., Het Amelink, Lonneker
Blijdenstein, H.J., Fabrikant, Langestraat 28
Blijdenstein, Jan B., Fabrikant, Gronauschestraat 38
Blijdenstein, W. Jzn., J.B., Fabrikant, Rembrandtlaan
Blijdenstein, Weduwe H.G., Gronauschestraat 136
Blijdenstein, L., Buiten "De Velve", Lonneker
Blijdenstein, W.J., Buiten "de Heegeboer", Lonneker
Blijdenstein, W.J., Fabrikant, woonhuis Oldenzaalschestraat 4
Blijdenstein, Jr., W.J., Fabrikant., Rembrandtlaan
Blijdenstein Co., Kantoor, Oldenzaalschestraat 43
Idem, Fabriek, Losserscheweg 2
Idem, Fabriek te Lonneker
Bloemendaal, K., Handelsagent, Veenstraat 22
Blom, Firma. P.J., Boordenfabriek, Bleekerstraat 96
Boekelosche Stoombleekerij, Lonneker
Boelen, J., Directeur der Gemeentelijke Electrische Bedrijven, woonhuis, Waldeckstraat 4
Boo, H.L. ter, Vrachtrijder, Veenstraat 180
Boots, P.A., Secretaris der Commissie van Toezicht op het M.O., Haaksbergerstraat 136
Bootsma Jr., A., Kaashandel, Zuiderhagen 49a
Bootsma, Gebroeders, Kaashandel, Magazijn Zuiderhagen
Bos, G. Jzn., G.J., Houtzagerij en houthandel, Haaksbergerstraat 148
Bos, H., Handelsagent, 1e Gronauschedwarsstraat 29
Bovenhorst, W., Stalhouderij, 2e Veldkampstraat 23/25
Brand, J.H. v.d., (vertegenwoordiger R.S. Stokvis Zonen, Rotterdam), Veenstraat 152
Brands Zn., A., Winkel, Burgemeesterstraat 1
Brands Zonen, A., Riet-, bamboemeubel- en mandenfabriek, Nieuwstraat 12
Brasz, Gebroeders, Confectiefabriek, Zwedeweg 8
Breekland, Firma D., Katoenagenten, Emmastraat 163
Breunis, H., voorheen v.d. Heuvel Reinders, Natuurlijke Bronwateren, Bier, enz., Walstraat 29
Brink, Gebroeders ten, Heerenkleedingmagazijn, Haverstraat 13
Brinkers, H.W., Banketbakker en kok, Haaksbergerstraat 13
Brix, Dr. C.T., Oor-, neus- en keelarts, Ripperdastraat 23
Broek Adolfs, v.d., Boekhandel, Drukkerij, Gronauschestraat 3
Broekers, A. Jzn., T., Aanleg van gas- en waterleiding, Noorderhagen 1b
Broen, H., Koloniaalwaren, Minkmaatstraat 81
Broen, Jzn., J., in Agenturen, Brinkweg 21
Bronsemas Drukkerij, Haaksbergerstraat
Brugge, G.J. ter, Rijwielhandel, Gronauscheweg 56
Bruggen, C. van, Café "Centrum", Hofstraat 6
Bruijn, Firma Weduwe H.W. de, Machinefabriek, Oldenzaalschestraat 70-72
Bruin Jr., B. de, Organist en muziekleeraar, Ripperdastraat 17
Bruine, J.C. de, Redacteur der Nieuwe Tijd, Haaksbergerstraat 294
Bruning-Bras, Firma, Banketbakkerij, Haaksbergerstraat 20
Burger, D.J., Ingenieur, Gronauschestraat 132
Burger-Avondschool (School C) Molenstraat 37
Buursink, Gzn., G., Koper- en blikslager, Walstraat 2


Cappelle, H.C. v., Directeur der Hoogere Burgerschool, woonhuis, Rembrandtlaan 39
Cate, E.H. Udink ten, Katoenagent, Gronauschestraat 11
Cate, M. Udink ten, Fabrikant, Gronauschestraat 125
Cate, Bzn., J. ten, Boekhandel, Haverstraat 14
Cate, Lzn., W. ten, Wijnhandel, Bisschopstraat hoek Prinsestraat
Cats, Abr., Kleermakerij en manufacturen, Lipperkerkstraat 32
Cats, M., Godsdienstleeraar, Achter het Hofje 11
Cats, S., Oldenzaalschestraat 79
Centraal Bureau uit het Ned. Landbouw Comité, Kottendijk 1
Centrale Werkgevers Risicobank en Centrale Landbouw-Onderlinge, Bijkantoor der, Hofstraat 8
Clahsen, C.J., Chem. techn. producten. Haaksbergerstraat 147
Clemens, J.H.J., Gymnastiekleeraar, Ripperdastraat
Cohen, A., Slager, Noorderhagen 48a
Cohen Barnstijn, Meubelfabriek, behanger en stoffeerder, Marktstraat 11
Cohen Barnstrijn, I., Dames- en heerenkleermaker, Oldenzaalschestraat 822
Cohen, S. A., Slagers, Oldenzaalschestraat 68
"Concordia", Gebouw, Hôtel-Café-Restaurant, Markt 15
Coöp. Landbouwersb. en Handels-Vereen., Kottendijk 1
Cornegoor, C.H., Brood- en Banketbakker, Oldenzaalschestraat 21
Corts, G.J., Fabrikant, Parkweg 22
Cromhoff, Weduwe B.G., Markt 8


Dalenoord, Firma B. en J., In kruideniersw., Lage Bothofstraat 247
Dalenoord, Firma B. en J., Filiaal, Rietmolensteeg 62
Dalenoord, J., Secretaris- penningmeester "P.-W.", Paul Krugerstraat 24
Dalmolen, A., Behanger en Stoffeerder, Oldenzaalschestraat 67
Dam, J. van, Arts, Langestraat 17
Dam, Menkens van, Handel in katoenafval, kantoor, Emplacement S.S.
Dam en Zonen, M. van, Emmastraat 193
Dedem, Baron E. van, Rembrandtlaan 35
Delden, J.B. van, Arts, Hengeloschestraat 42
Denneboom, Gebroeders, Houtzagerij, Emmastraat 330
Derksen, Firma G., Aannemer, Achter het Hofje 1
Dijkmans Co., Firma, Schoenhandel, Hengeloschestraat 12
Dikken, B., Aardappelhandel, Haaksbergerstraat 22
Dikken van Straten, Aardappelhandel, Mooienhofstraat
Duijn, A. van, Vischhandel, Alsteedschestraat 34


Ebbinge, P., Fabriek, Minkmaatstraat 112
Ebbinge, P., Woonhuis, Gronauschestraat 16
Ebeling, Abr., Katoenagent, Kantoor, Walstraat 39
[idem]
Ebeling, Abr., Woonhuis, Gronauschestraat 127
Ebeling, J. Th., Gronauschestraat 34
Eendracht", "De, Textielarbeidersbond, secretaris, H. Voogdgeerd, Oldenzaalschestraat 19
Eggink, A.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Wilhelminastraat 111
Elderink, E., Marktstraat 5-7
Elderink, H.G., Gronauschestraat 15
Electrische Centrale, Zuiderhagen 79
Elhorst, G., Wethouder, Veenstraat
Enschedé-Lonneker Courant, Hengeloschestraat 22
Enschedese Bierbrouwerij, Brouwerijstraat 25
Ensch. Courant, Emmastraat 25
Ensch. Fruithandel, Dolder, Vos Cohen, Staatsspooremplacement
Ensch. Katoenspinnerij, Kantoor, Kloosterstraat 15
Ensch. Katoenspinnerij, Kantoor en fabriek, Richtersweg 1
Ensch. Lawn Tennis Club, Achter het Volkspark
Ensch. Machinefabriek en IJzergieterij Parallelweg 3
Ensch. Winkel, Langestraat 20
Eshuis, J., Keurmeester der Gemeente Lonneker, Emmastraat 111
Evers, W.J., Pastoor, Oldenzaalschestraat 113


Fabrieksschool, Noorderhagen 13
Farwick Lütke, J.B., Bloemenmag. en zaadhandel, Burgemeesterstraat 7
Fikkert, J.K.D., in manufacturen, Hengeloschestraat 18
Fikkert, Gebroeders, Agenten, Mooienhofstraat
Fischer, J., Centraal Drogerij, Haverstraat 27
Frankenhuis, H., Vleeschhouwerij en Vethandel, Zuiderhagen 38
Frankenhuis, H., Haaksbergerstraat 62
Frankenhuis, K., Brinkstraat 3
Frankenhuis, Meijer, in Manufacturen, dames- en heerenconfectie, Haverstraat 20
Fromme, C., Bier- en koolzuurhandel, Zuiderhagen


Garritsen, Firma J.A., Grossier in koloniale waren, granen en meel, Getfertstraat 34
Garritsen, W., Koperslager, Haaksbergerstraat 49-51
Gasfabriek en Waterleiding, Directie, Lonneker
Gasfabriek, Bijkantoor en magazijn, Molenstraat 35
Gassner, W., Automobielgarage, Beltstraat 15
Geerdink, H., Stoomketelbekleeder, Niermansgang 13
Gelderen, L.P. van, Fabrikant, Langestraat 31
Gelderen, M.L. van, Directeur Stoomweverij Nijverheid, Haaksbergerstraat 50
Gemeentelijke Electrische Bedrijven, Electrische Centrale en Telefoon
Gemeentelijke Ontvanger, Van Loenshof 3
Gemeentelijke Reiniging, Kantoor, Langestraat 32


Hagens, J.H., Wijnhandel, Markt 29
Hakker, L., voorheen Boom-Visser, Noorderhagen 51
Hammink, A., Slager, Oranjestraat 15
Hardick, Gebroeders, Garens, Chemicaliën en verdere textielbenoodigdheden, Oldenzaalschestraat 164
Harenberg, Gebroeders, Twentsch Gloeikousjesfabriek, Lasonderpad
Hartmann, W., Aannemer, Gronauschestraat 18
Hasselaer, H.J.C.A. Hooft, Notaris, Langestraat 27
Hassink, Gebroeders, Cartonnagefabriek, en Boekbinderij, Noorderhagen 44
Haverkate Gzn., J., in Meel, rogge en koloniale waren, Van Lochemstraat 19
Heddendorp, B.J., Usselerweg 42
Heddendorp, G.J., Emmastraat 180
Heek, Gebroeders van, Hengeloschestraat 125/127
Heek, G.J. van, Het Stroot, Lonneker
Heek, G.J. van, Fabrikant, Woonhuis Markt 26
Heek, Herman van, Hooge Boekel
Heek, Herman van, Fabrikant, woonhuis, Oldenzaalschestraat 125
Heek, Weduwe H. van, Het Bouwhuis, Lonneker
Heek, H.A. van, Fabrikant, Hengeloschestraat 32
Heek Elderink, Weduwe H.J. van, Hengeloschestraat 113
Heek, H.J.E. van, Fabrikant, Woonhuis, Markt 21
Heek, H.J.E. van, Villa "Teesink", Boekelo
Heek, J.B. van, Fabrikant, Noorderhagen 33
Heek, Ludwig van, Het Kotte, Lonneker
Heek, N.G. van, Fabrikant, woonhuis, Langestraat 30
Heek, N.G. van, Buiten "De Tol", Lonneker
Heek, W.H. van, Fabrikant, Hengeloschestraat 98
Heek Co., van, Markt 24
Heek Co., van, Fabrieken
Heek Zn. G.J. van, Fabriek "Rigtersbleek", Lonneker
Heek Zn. G.J. van, Fabriek "Rigtersbleek", Lonneker
Heemaf, Vertegenwoordiger, G. Lam Jr., 2e Hengeloschedwarsstraat 1
Heerze, A., Expediteur en Stalhouder, Willemstraat 18
Heijmans, v.d. Douwer, Van, Ripperdastraat 11
Heijmann, Franz, Kapper, Burgemeesterstraat 11
Hendriks, B.H., Bloemenmagazijn "Uniek", Oldenzaalschestraat 20
Hendriks, B.H., Bloemist, Oldenzaalschestraat 141
Hendriksen, C.J., Rijwielhandel, 1e Gronauschedwarsstraat 17
Hendriksen, J.A.T., Hoeden- en Pettenmagazijn, Kalanderstraat 15
Hölscher, Firma J. Th., Brinkstraat 59
Höpink, Firma B., Kassier, Achter Het Hofje 27
Höpink, J., Kassier, Rembrandtlaan 18
Hofkamp, H., Tandarts, Gronauschestraat 8
Hofstedde, Gebroeders ter, Marktstraat 10
Holl. IJz. Spoorw. Mij., Station "Noord"
Holl. IJz. Spoorw. Mij., Vrachtgoederen Bureau, Enschede Noord
Holsboer, Dr. H.B., Directeur Textielschool, Marthalaan
Holst, G.B., Drogist, Oldenzaalschestraat 7
Hoorn, K. Th. van, in koloniale waren, Wagelerstraat 11
Horst, H.J. ter, in koloniale waren, 1e Veldkampstraat 34
Horst, Dr. A. v.d., Arts, Oldenzaalschestraat 44
Hôtel "Gassner", Haaksbergerstraat 18
Hôtel "Gleser", Parkweg 30
Hôtel "de Graaff", Haaksbergerstraat 1
Hôtel "Heimans", Noorderhagen 49
Hôtel "de Klomp" Gronauschestraat 3
Hôtel "Industrie", Haaksbergerstraat 2
Hôtel "Mendelaar", Haverstraat 35
Hôtel "Mulder", Café-Restaurant, Haaksbergerstraat 11
Hôtel "Zwijnenberg", Molenstraat 22
Huckriede, H., Vrachtrijder, Korte Getfertstraat 3
Huijsman, Dr. C., Leeraar Boekh. M.O., Veenstraat 18
Hulshof, A.J., Steenbakker, Noord Eschmarke 119, Lonneker
Hulshof Akkerman, Behangers, stoff. en decor., Markt 29
Hygiënische Stofreinigings Maatschappij, Waldeckstraat 27


Inspectie Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, Stationsweg 11
Irene", "Gebouw, Noorderhagen 69


Jacobs, E., Langestraat 50
Jacques, Jzn., C.H., Chemicaliëngroothandel Kantoor, Diezerstraat 8
Jacques, Jzn., C.H., woonhuis Soendastraat 62
Jannink, Weduwe, A.H., Langestraat 43
Jannink, Gerh., Stokhorst, Lonneker
Jannink, Gerh., Fabrikant, Langestraat 56
Jannink, N.G., Fabrikant, Langestraat 37
Jannink Zn. Firma, Gerh., Kantoor Langestraat 41
Idem, Spinnerij, Haaksbergerstraat 103
Idem, Weverij, Haaksbergerstraat 103
Jansen, J.H. Th., Arts, Oldenzaalschestraat 107
Janssen, Dr. P., Chirurg en Vrouwenarts, Haaksbergerstraat 14
Janssen Co., Chr., In Machinerieën, Oldenzaalschestraat 112
Janssen, J.H., Slager, Oldenzaalschestraat 88
Joosten, S.M., Arts, Noorderhagen 22


Kaijser, C.C., Directeur der Twentsche Electrische tramweg Mij., woonhuis, Rembrandtlaan 16
Kaijser, C.C., Directeur der Twentsche Electrische tramweg Mij., Oldenzaalscheweg
Kamp, Jr., H., Grossier, Haaksbergerstraat 122
Kan, S., Manufactuur- en confectiemagazijn, Haverstraat 10-12
Kan, W., Fabrikant, Emmastraat
Katoenspinnerij "Bamshoeve", Schurinksweg 61
Kempers, J., Smederij, Wilhelminastraat
Keurlokaal, Molenstraat
Kirch, Gebroeders, Heeren- en kinderkleeding, Magazijn, Haverstraat 23
Klaar, C.F., Gem.-Secretaris, woonhuis, Veenstraat 189
Klokgieters, G.J.M., Broodfabriek "de Korenschoof", Lipperkerkstraat 50
Kniepstra, H., Hoofd der openbare lagere school B., Brinkstraat 2
Knoef, J.H., Houthandel, Vondelstraat
Kolenkantoor Enschedé, Rembrandtlaan 50
Koning, A.M. de, Emmastraat 167
Koninklijke Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij, voorheen van Waning Co., 1e Hengeloschedwarsstraat 67
Koopmans, J.H., Huis- en Decoratieschilder, Walstraat 12
Kors, K., Bloemist, Rietmolensteeg 47
Kosters, Alb., Katoenagent, Markt 4
Kosters, Azn., J., Handelsagent, Noorderhagen 58
Krabbe, J., Graanhandel, Diezerstraat 2
Kreijmborg Co., Hofstraat 1
[idem]
Kreijmborg Linde, Cartonnagefabriek, Molenstraat
Kromhout v.d. Meer, J.C., Architect, Lage Bothofstraat 18
Kuijper, A.H., Magazijn "de Vlinder", Oldenzaalschestraat 34
Kuile Pzn., A.C.G. ter, Fabrikant, Parkweg 17
Kuile, B.W. ter, Fabrikant, Het Welna, Lonneker
Kuile, B.W. en H. ter, nabij den Tubantiaweg
Kuile, B.J. ter, Fabrikant, Gronauschestraat 124
Kuile Ezn., E. ter, Fabrikant, Gronauschestraat 83
Kuile, Mr. E.H.K.J. ter, Subagent der Nederlandsche Bank, Gronauschestraat 129
Kuile, B.G. ter, Gronauschestraat 140
Kuile, Gebroeders ter, In fabrieksartikelen, Haaksbergerstraat 126
Kuile, Harry ter, Hooge Boekel
Kuile, Harry ter, Fabrikant, Piet Heinstraat 1
Kuile Jzn., H. ter, "de Heide", Hooge Boekel
Kuile Jzn., H. ter, Fabrikant, Hengeloschestraat 28
Kuile Pzn., H. ter, Fabrikant, Hengeloschestraat 26
Kuile, Wed. Mr. H. ter, Huize Wooldrik, Lonneker
Kuile, H.W. ter, Fabrikant, Rembrandtlaan
Kuile, J.H. ter, Rembrandtlaan 37
Kuile, M. ter, Marthalaan 14
Kuile, W.A.S. ter, Fabrikant, Marthalaan 1
Kuile-Cromhoff, ter, Parkweg 13
Kuile-Cromhoff, Weduwe P. ter, Hengeloschestraat 7
Kuile-Jannink Pzn., Weduwe E. ter, Parkweg 28
Kuile Co., ter, Walstraat 32
Kuile Zoon, E. ter, Gronauschestraat 39
Kuile Zonen, Nico ter, Kantoor Lage Bothofstraat 5
Kuile Zonen, Nico ter, Scheerzaal, Lage Bothofstraat 5
Kuiper, E., Bierbottel., Kalanderstraat 30
Kuiper, Jan, In koloniale waren, Pluimstraat 1
Kuiper, J., Koffiebranderij en koloniale waren, Nieuwstraat 5


Laarhuis Zn., K., Machinefabriek, Cromhoffsbleekweg 111
Laman Trip, Jhr. Mr. H., Adv.-Proc., Markt 20
Lammerink Gzn., W. en A., In IJzerwaren, Zuiderhagen 35
Lande, J.H.A. v.d., Stalhouderij, Hengeloschestraat 9
Lans, Firma B.W., In koloniale waren, Lipperkerkstraat 42
Idem, Filiaal Kottendijk 119
Idem, Filiaal Haaksbergerstraat 83
Idem, Filiaal Rietmolensteeg 2
Idem, Filiaal 1e Hengeloschedwarsstraat 42
Idem, Filiaal Kuipersdijk 100
Lasonder, Mr. Dr. G.A., Wethouder, Markt 12
Lasonder, H., Wattenfabriek, Gron. Voetpad 8
Ledeboer, A.H., Fabrikant, Ripperdastraat 2
Ledeboer, Weduwe A., Het Wageler, Lonneker
Ledeboer, Weduwe A., Woonhuis, Molenstraat 1
Ledeboer, K.W., Directeur spinnerij "Oosterveld", Rembrandtlaan 41
Leemhorst, L., Tandarts, Noorderhagen 68
Leering, voorheen A., Eerste electrische koper- blikslagerij, Paul Krugerstraat 1
Leeuw, D. de, Vleeschhandel, Haaksbergerstraat 43
Leeuw-Menko, M. de, in Vleeschw. en afvallen, Reudinkstraat 16
Leeuw van Goor, de, Rijwielhandel engros, Kalanderstraat 40-42
Lengton, A., Onder Directeur Gemeentelijke Electrische Bedrijven, woonhuis, Ripperdastraat 19
Lezer, S., Secretaris der Commissie van Toezicht op het lager onderwijs, Rembrandtlaan
Lievendag, Firma S.J., in Manufacturen, Oldenzaalschestraat 55
Loeff, Firma M.J. v.d., Boekhandel en drukkerij, Langestraat 13
Loen, R.H., Expeditie-bureau emplacement S.S.
Löwenstein Zn., A.M., fabriek Borstelweg
Löwenstein Zn., A.M., Woonhuis, Willemstraat 9
Loggers Jzn., J., Boekhandel, Oldenzaalschestraat 87
Lonneker Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek, 1e Hengeloschedwarsstraat 71
Lonneker, Gemeentehuis, Hengeloschestraat 52
Looman, E., Ingenieur, Noorderhagen 36
Lunter Co., H., Dekenfabriek Hofstraat 15-17
Luxwolde, Dr. W., Gemeentelijk-Keurmeester en Veearts, Emmastraat 19


Maas, R., Arts, Parkweg 4
Mandemaker, R., in Koloniale waren, Nieuwstraat 33
Mansfeld, N.H., Slager, Kalanderstraat 53
Maréchaussée-kazerne, Glanerbrug
Maseland, Jr., Joh., Manuf., Mantels, Heerenartikelen, Markt 7
Meijer, Fa. A., In manufacturen, Noorderhagen 48
Meijnell Co., Ltd., Henry, Filiaal, Haaksbergerstraat 290
Melching, Jac., in Agenturen, Noorderhagen 11
Melching van Ulzen, Rijwielhandel, Oldenzaalschestraat 91
Melster, A.E., Verzekeringsagent, Parkweg 3
Melster, F., Walstraat 43
Melster, Firma Weduwe J.W., Kantoor, Wilhelminastraat 55-59
Melster, Firma Weduwe J.W., Haverstraat 8
Melster, Firma, Drogerijen, chem., en verbandst., Langestraat 58
Menkens Zonen, J., Meubelfabriek, kantoor, Zuiderhagen 57
Menko, Alex, Fabrikant, Rembrandtlaan 12
Menko, H., Fabrikant, Oldenzaalschestraat 8
Menko, Jr., Isidoor J., Magazijn "de Zon", Markt 20
Menko, Szn., I., Fabrikant, Oldenzaalschestraat 10
Menko, Julius, Fabrik., Rembrandtlaan
Menko, N.J., Kantoor, Zuiderhagen 93
Idem, Fabriek, Brinkstraat 10-12
Idem, Fabriek, Roomweg 95
Menko, L.J., Slager, Zuiderhagen 88
Menko Jr., S., Fabrikant, Prinsestraat 1
Menko N. Jzn., M.I., Fabrikant, Haaksbergerstraat 64
Menko N. Jzn., S., Fabrikant, Haaksbergerstraat 60
Menko Zonen, S.J., Fabriek, Kottendijk
Menko Zonen, S.J., Kantoor, Molenstraat 44
Menko Hartogensis, Jul. N., Fabrikant, Parkweg 40
Menko-Hedeman, N.J., Fabrikant in confectie, Kalanderstraat 2
Menko-Warendorf, Alfred H., Fabrikant, Ripperdastraat 29
Metman, Marie C., Arts, Nijverheidstraat 5
Meulen, F.E. ter, Electrotechnisch Bureau, Noorderhagen 81
Mors J. Hzn., H. ter, Expediteur, Walhofsweg
Morsman, H.J., Fabrikant, Parkweg 30
Mosman, Firma Weduwe J., Koperslager, Walstraat 73
Muller, J.R., voorheen P. Hut, Fongers Rijwielen, Zuiderhagen 23
Muller, S.K., Slager, Oldenzaalschestraat 62


Naarding, Gebroeders, Matrassenfabriek, Lasonderpad
Nederlandsche Bank, Langestraat 48
Ned. Heide Mij., Opzichter H. Snijder, Deurningerstraat 62
Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij, Vertegenwoordiger J. Bochove, Deurningerstraat 205
Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel, Haaksbergerstraat 33
Nicolini, F., Schoorsteenveger, Emmastraat
Nienhuis Jzn. D., Bioscope "Apollo", Burgemeesterstraat
Nieuwenhuis Mulder, Groenten- en fruithandel, Hengeloschestraat 13
Nieuwe Tijd", "De, Drukkerij, Beltstraat 72
Nijgh, P.A., Decoratieschilder, Emmastraat 13
Nijhof, J.H., Rijwielhandel, Haaksbergerstraat 36
Nijhuis, H., Vrachtrijder, Getfertweg 275
Nijhuis, Firma Weduwe J., Stoomspoelenmakerij en houtdraaierij, Oldenzaalschestraat 84
Nordbeek, F.W., Rembrandtlaan 14


Ockinga, Dr. K.A., Scheikundige, woonhuis, Molenstraat
Ockinga, Dr. K.A., Fabriekskantoor, Station Enschedé Zuid
Ontvangkantoor, Directe Belastingen en Accijnzen, Langestraat 32-34
Onze Courant, Boekhandel, Haverstraat
Oosterdijk, K., Visch- en fruithandel, Berkenkamp 29
Oosterveld, "Spinnerij", Goolkatenweg, Lonneker
Opstall, H. van, Notaris, Nijverheidstraat 1/3
Op ten Noort Jhr. A.H., Directeur van Gemeentewerken, woonhuis, Rembrandtlaan 33
Overberg, J.W.E., Meubelmakerij en stoffeerderij, Noorderhagen 40
Overduin, F.J., voorheen Weduwe F.W. Bloemink, Groenten en Fruithandel, Walstraat 81


Pas, H.W. te, Aannemer, timmerman en metselaar, Emmastraat 17
Peddemos, Wed. J., Visch- en fruithandel, Menistenstraat 1
Pekema, E., Doopsgezind, Predikant, Hoogstraat 16
Platvoet, Gebroeders, Complete meubileering, Oldenzaalschestraat 59
Pleij, B. Kleermaker, Kalanderstraat 19
Polak, Herman, Warenhuis, Langestraat
Politiebureau, Commissaris, kantoor, Haaksbergerstraat
Politiebureau, Haaksbergerstraat
Politiepost Kuipersdijk, voorheen Maréchausséekazerne, Publieke spreekcel
Pompstation, Waterleiding, Lonneker
Postma, J., Kapper, Hofstraat 14
Prenger, K., Banketbakker en kok, Haverstraat 7
Prenger, R.R., Rund- en Varkensslagerij, Alsteedschestraat 19a
Prinsen, B.J., In fijne lederwaren, Haaksbergerstraat


Raadhuis Enschedé, Burgemeesterstraat
Idem, Secretaris
Idem, Wethouderskamer
Idem, Secretarie, 1e Afdeling, Algemeene zaken, enz.
Idem, Secretarie, 2e Afdeling, Bouwzaken, enz.
Idem, Secretarie, 3e Afdeling, Burgelijke Stand, enz.
Idem, Secretarie, 5e Afdeling, Financiën, enz.
Idem, Secretarie, Van Loenshof 1
Ramie Union, Lonneker
Ras Joh. C. Langefeld, H., Twentsche Muziekschool, Lipperkerkstraat
Reijgers, H., Architect, kantoor, Walstraat 41
Reijgers, H., Architect, woonhuis Haaksbergerstraat
Reijsoo, Gebroeders, in Kolonielae waren en manufacturen, Waterboerweg 90-92
Reinders, J.W., Lipperkerkstraat 59
Rennes, J. Joh. van, Leeraar H.B.S., Oldenzaalschestraat 133
Resink Co., Firma, filiaal der Amst. manufactuurhandel Haverstraat 35
Ribbels, J., Oldenzaalschestraat 146
Ribbels, P.H., Brood- en Banketbakkerij, Kalanderstraat 61
Riet, E.J. ter, Café-Restaurant, Hengeloschestraat 79
Riethorst, G., in koloniale waren, Kalanderstraat 39
Rijbroek, M.A., Café-Restaurant, Zuiderhagen 43
... Rijkstelegraafkantoor (°)
Robers Kzn., H., Steenbakker, Lonneker
Robers, J.H.W., Gem.-Ontvanger van Lonneker, Bolhaar, Lonneker
Roelofs, H., Mr. Stucadoor, Kottendijk 16
Roelvink, H., Bankier, de Ruijterlaan 2
Römer, A.H., Handelsagent, Soendastraat 50
Roepman-Straatman, Weduwe D.P., In comestibles, Oldenzaalschestraat 14
Rörink v.d. Broek, Stoomsmederij en reparatiefabriek, Lasonderpad
Roessingh", "Het, Lonneker
Roessingh, Weduwe B., Parkweg 10
Roessingh, Weduwe B., "Roessinghsbleek"
Rolink, J., Café, Deurningerstraat 27
Romeny, B., In koloniale waren, Haaksbergerstraat 92
Rommelaar Zn., J., Schoenmakerij, Haaksbergerstraat 30
Rompelman, J.D.G., Koperslagerij, aanleg van gas, enz., Veenstraat 162
Rosenboom Zn., Firma F., Drukkerij Planeta, kantoor en fabriek, Gelfertstraat 30
Rossum, Mr. H.A. van, Adv.-Proc., Markt 13
Rossum, R.H. van, Fabrikant, Gronauschestraat 151
Rozendaal, I., Koopman, Hengeloschestraat 60
Rozendaal, Firma I.I., Kantoor, Hengeloschestraat 62
Rozendaal, Firma I.I., Fabriek Roomweg
Rozendaal, I.S., Koopman, Parkweg 32
Rozendaal-Heijmans, Weduwe J.I., Willemstraat 38
Rozendaal, S., Koopman, Veenstraat 5
Rozendaal, S., Koopman, kantoor, Willemstraat
Rubens, L., Antiquair, Oldenzaalschestraat
Ruiter, Jan de, Dames- en Heerenkleedermakerij, Veenstraat 19
Rusius, J.G., Korenmalerij, Kuipersdijk 12


Sachs Co., Firma, Suikerwerkfabriek, Wilhelminastraat 109
Sachse, J.F., in koloniale waren, Hengeloschestraat 14
Sanders, Weduwe Ant., Smederij en handel in ijzerwaren, Haverstraat 38
Sanders Zonen, A., Machinefabriek, Molenstraat 77-81
Sanders Zn., voorheen G.B., Transportwerktuigen- en Machinefabriek, Bleekerstraat
Schieving de Ruyter, in Beton-ijzerwerken, Hengeloscheweg, Lonneker
Schipholt, Firma Weduwe G.L., Vrachtrijders en Expediteurs, Deurningerstraat 99
Schipholt, L.H., Lutje, Vrachtrijder, Beukinkstraat 20
Schlätker, C.A., in koloniale waren, Kottendijk 74
Schmid, A., Notaris, Walstraat 24a
Schmid, A., Notaris, woonhuis Hengeloschestraat 104
Schmitt, G.J.H., Behanger en stoffeerder, Hengeloschestraat 22
Schnitger Reuvekamp, Deurwaarders, Molenstraat 16
Scholten, A., Fabrikant, Hengeloschestraat 102
Scholten, Julius, Fabrikant, Rembrandtlaan 1
Scholten, J.A. A., 1e Walhofstraat 1
Scholten, J.F., buiten "IJserhaar", Lonneker
Scholten, J.F., Fabrikant, Markt 5
Scholten-ter Kuile, Weduwe T.P., Marktstraat 3
Scholten Zonen, J.F., Haaksbergerstraat 65-67
Scholten, J.B., Fabrikant, Hengeloschestraat
Schreurs, E., Steenbakker, Lonneker
Schreurs, G., Aannemer, Oldenzaalschestraat 132
Schreurs, G., Aannemer Werkplaats, Nassaustraat
Schunselaar Eyhusen, Schilderszaak en Glazenwasscherij, Zuiderhagen 78-80
Secretarie, Commies-Redacteur, Van Loenshof 5
Seinhorst, G.J., in koloniale waren, Kalanderstraat 23
[idem]
Idem, Filiaal, Emmastraat 85
Idem, Filiaal, Deurningerstraat 31
Idem, Filiaal, Diezerstraat 4
Idem, Filiaal, Haaksbergerstraat 111
Idem, Filiaal, Lipperkerkstraat 65
Idem, Filiaal, Oldenzaalschestraat 116
Serphos, Abr., Vleeschhouwerij, Veenstraat 8
Serphos, Firma H., Hengeloschestraat 78
Serphos, Nzn. I., Slager, Gronauschestraat 23-25
Serphos, Hzn. I., Fabrikant, Rembrandtlaan 2
Serphos, Jacob, Fabrikant, Lid der firma Serphos Zonen, Oldenzaalschestraat 111
Serphos, M.I., Fabrikant, Gronauschestraat 8
Serphos, S.S., Fabrikant, Lid der firma Serphos Zonen, Parkweg 2
Serphos Zonen, Fabrikanten, Haaksbergerstraat 97 (9-12, 2-6)
Siemens Schuckertwerke, N.V., Filiaal, Ripperdagstraat 25
Sijtsema, H., Apotheker, Langestraat 1
Simon, K., Coiffeur, Marktstraat 6
Singer Mij., Hengeloschestraat 31
Sligt, H., Stoomsmederij en Constructiewerkplaats, Haaksbergerstraat
Sluijmer, G.J., Aannemer, Oldenzaalschestraat 104
Sluijmer, H.J., Broodfabr., Oldenzaalschestraat 183
Smits, A.A., Arts, Haaksbergerstraat 58
Snuif, C.J., Apotheker, Markt 22
Spiele, W., Accountant, Langestraat 33
Spinnerij "Roombeek", Lonneker
Spits Lzn., M., Taxateur, meubelmagazijn, Koningstraat 13-15
Staatsspoor, Goederenbureau
Stam, Weduwe Dr. C., Agenturen, Haaksbergerstraat 127
Station Enschedé, Zuid, nabij de Haaksbergerstraat
Steinmeijer, J.H., Broodbakkerij, Lipperkerkstraat 51
Sterk, C., Aardappelhandel, 2e Hengeloschedwarsstraat 15
Stoomweverij "Nijverheid", Haaksbergerstraat 50
Straatman, Firma P.L., Electr. Handelsdrukkerij Kalanderstraat 49
Straten, L. van, Restaurant, Comest., fijne vleeschwaren, Langestraat 6
Stroeve Scholten, Steen- en boekdrukkerij en étiquettenfabriek, Haaksbergerstraat 75
Stroink Jzn., Herman, Vondelstraat
Stroink, H.J., Katoenagent, Parkweg 12
Stroink Azn., Jan, Katoenagent, Gronauschestraat 9
Stroink, J.A., Katoenagent, Rembrandtlaan
Stroink, Jan H., (fa. H. Stroink), Katoenagent, Hengeloschestraat 46
Stroink, M.A.H.M., Burgemeester van Lonneker, Molenstraat 13


Tattersall, John, (de Braak) Machinefabriek, Lonneker
Tattersall, R., Machinefabriek, Markt 10
Tattersall, S., Woonhuis Hengeloschestraat 90
Tattersall Holdsworths Globe Works Stores, Machinefabriek, Oldenzaalschestraat 32
... Telegraafkantoor (°)
Thij, H.A. ten, Brood- en banketbakker, Langestraat 22
Thomasson Wzn., W.A., Aannemer timmerman, Brinkstraat 84
Ticheler, W.F.J., Gasfitter, Oldenzaalschestraat 61
Tijn Zn., Firma van, Confectiefabriek, Willemstraat 14
Tijssens, J.R., Inspecteur der Dir. Belastingen, Parkweg 9
Töniës, J. Th., In ijzerwaren, Oldenzaalschestraat 23
Tönis, J.M., Aannemer, Zuiderhagen 13
Traast, J., Machinefabriek, Zwanensteeg 28
Traast, J., woonhuis Oldenzaalschestraat 148-150
Transportwerktuigen- Machinefabriek, N.V., voorheen G.B. Sanders Zn., Bleekerstraat
Trautmann, Menko, in Manufacturen, Haverstraat 30
Tromp, J.C., Sigaren- en Wijnhandel, Langestraat 16
Twentsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging, "Tot Steun in den Strijd", Kantoor Oldenzaalschestraat 19
Idem, Afdeling Kolenhandel, Station Zuid
Twentsch Installatie-Bureau voor Gas en Waterleiding, Zuiderhagen 26
Twentsche Electrische Tramwegen
Idem, Werkplaats en Remisie, Bekkumerweg 40


"Unitas", Christelijke Textielarbeiders Bond, Secretaris H.J. Stins, Walstraat 46


Verbeek, A.J.M., Hofstraat 1
Verbeek, H., Secretaris Penningmeester v.d. Provisorie en vav Wering van Bedelarij, Noorderhagen 53
Verkoren Jr., J., Directeur Gemeentelijke Gasfabriek en drinkwaterleiding, woonhuis Brinkstraat 3
Versteeg, A.W.M., Broodfabriek, Oldenzaalschestraat 100
Vierdag, H.J., Assuradeur en makelaar, Soendastraat 15
Visser, A., Rijwielhandel, Haverstraat 26
Vliet, Gebroeders v.d., IJzerhandel, Bleekerstraat 49
Völker Co., G., Technisch- en Exploitatie bureau voor lichtfabrieken en waterleidingen, enz., Bleekerstraat
Vogt, Naaml. Venn. J.B., (Muller Co.), Langestraat hoek Haverstraat
Volharding", Bakkerij "de, Minkmaatstraat
Volkspark, Publieke spreekcel
Volksvriend, De, Koffiehuis en Logement, Diezerstraat 14
Vonderhorst, G.W., Banketbakker, Haaksbergerstraat 14
Vries, L. en G. de, "Stellenvermittler", Kottendijk 9
Vrijkorte, H., Bierbottelarij en slijterij, Noorderhagen 26
Vroklage, N.J., Verzekeringsagent, Deurningerstraat 123
Vromen, J., Handel in katoenafval, Belstraat 44


Wagener, A., in Bouwmaterialen, Hengeloschestraat
Wagener, J., Schilder, Stadsgraven 13
Wagener, J.E., Verzekeringsagent, Emmastraat 2
Waning en Co., Kon. Rott. Betonijzer Mij. Voorheen van, 1e Hengeloschedwarsstraat 67
Wargerink, A.J., Koetsier, Stadsgravenstraat 38
Warmolts, L., Visch, fruit, gevogelte en comest., Hengeloschestraat 6
Warnaars, A., Katoen- en Verzekeringsagent, Bentrotstraat 4
Warnaars, J. A., Agentschap, Hofstraat 16
Warnaars, J. A., Hofstraat 16
Weele, Mr. A. ter, Adv.-Proc. Brinkstraat 11
Weele, Jan H. ter, Brood- en banketbakker, Hengeloschestraat 29
Weerd, J. v.d., Slager, Noorderhagen 3
Weijel, Jacob, Slager, Emmastraat 10
Weijl, Herman, Fabrikant, Rembrandtlaan 28
Weijl, J., Fabrikant, Bisschopstraat
Weijl, J.L., Banketbakker, Langestraat 12
Weijl, Gebroeders, Hengeloschestraat 82
Weijl, S., Fabrikant, Haaksbergerstraat 2
Weijl Co., Hengeloschestraat 80
Weise, P., Photograaf, Haaksbergerstraat 46
Westenberg, F.W., Handelsagent, Beukinkstraat 28
Wevers, A.J., Papierhandel, Rietmolensteeg 36
Wevers, Fa. A., Kolengroothandel, Rembrandtlaan 50
Wijkens Jzn., Chr., Behanger en stoffeerder, Oldenzaalschestraat 6
Willems Jr., Joh., Magazijn "De Sphinx", Markt 30-32
Willems, J.M., Filiaalhouder van Tromps Sigaren- en Wijnhandel, Hengeloschestraat 4
Willink, W., Parkweg 41
Wilson, Walter K., Sportwinkel, Trainer der club "Prinses Wilhelmina", Zuiderhagen 4
Winkels, J., Wethouder, Oldenzaalschestraat
Woerd Hzn., R. v.d., Architect, Wilhelminastraat 6
Wooldrik, G., Restaurateur Station S.S.
Wooldrik, M., Ketelbekleeding en in fabrieksbenoodigdheden, Emmastraat 184
Woudstra, E. Th., Directeur Gemeentelijke Reiniging en Ontsmettingsdienst, woonhuis Lage Bothofstraat 20
Woudstra, H., Banketbakker, Alsteedschestraat 5


Ypenburg J.B. de Graaff, H.C., Behangers en Stoffeerders, Haaksbergerstr. 38
Ysfabriek, Naaml. Venn. Ensch., Dir. L.J. Menko, Beukinkstraat


Zeggelink, H.E., Architect, Brammelerstraat 1
Zieken- en Pensioensfonds voor Enschedé en Lonneker, Nijverheidstraat 11
Ziekenhuis, R.K., Bisschopstraat
Ziekenhuis "Ziekenzorg", Veenstraat 72
Zijlstra, P.W., Algemeen Assurantiekantoor, Emmastraat 123
Zilverberg, S. J., Handel in Katoenafval enz., Willemstraat 21
Zimmermann, P.C.A., Machinefabriek en IJzergieterij, Emmastraat 70
Zuiden, R.S. van, Brood- en Banketbakkerij, Noorderhagen 1a
Zwartz, S., Koopman, Oldenzaalschestraat 46