Ziekenzorg Luchtfoto.

Printen
Luchtfoto van de omgeving van ziekenhuis Ziekenzorg De Ruyterlaan, Tromplaan, Korteaerstraat en de Parkweg. Geheel rechts het trapje in het groen dat vroeger naar station staatsspoor ging.

1955

2000 €