Boerderij De Keizer

Printen
Een fraaie vakwerkgevel met wat onpraktische bomen voor de niendeur, waarachter zich het bedrijfsgedeelte, de deel, bevond.
Beschutting geven de eiken wel maar niet tegen de brand die in 1948 alles in de de as legde als gevolg van kortsluiting in de tuigkamer. De opstallen waren in gebruik als onderkomen voor de paarden van Van Heek. Verderop aan de Keizerweg zien we raam van de noaber Holtkamp. In een advertentie van 1890 lazen wij dat ten huize van den kastelein Hulscher op de Kwinkelde te Boekelo ( gemeente Lonneker) de boerenplaats Keizer zal worden bij inzate. met circa 12 hectaren bouw, weiland, veengrond en heide. Het huis, de schuur en de bentheimer put zullen eerst voor afbraak geveild worden. In 1601 wordt bij het Hof van Boekelo (eigendom van Unico Ripperda) in het verpondingsregister ,het Keisers lant, genoemd.

1946

1900 €