Buursemeertje.

Printen
Het Buursemeertje, jaren lang de trekpleister voor dagjesmensen uit Enschede.

1972

2000 €