Villa De Velve, Lonneker

Printen

De villa "de Velve" in het Zwarte Bos bevond zich ongeveer op de plaats waar nu de flat staat. De naam is afkomstig van Velwe, Veluwe, waarschijnlijk omdat vele ervan in dit deel van de Esmarke onderhorig waren aan kasteel Middaehten. Hendrik Nilant, schoolmeester in de Esmarque, verwierf ook deze naam door zijn huwelijk met de weduwe van zijn voorganger. In 1750 werd hij benoemd door het markebestuur, op voorwaarde dat hij zich ook ontfermde over het hele gezin. Zijn eigen kinderen heten later ook Velve. Uit dit markeschooltje groeide de Wooldrikshoekschool. Het door de familie Theodorus Roessingh bewoonde buitengoed brandde in 1923 geheel af, werd weer opgebouwd en bewoond tot de flat gebouwd werd (ong. 1950).

Villa-de-velve-1914.jpgVilla-de-velve-1914.jpg

1914

1900 €