Villa het Bouwhuis

Printen
De kaart is verstuurd in 1950 maar de foto is net voor de oorlog genomen.

1950

2000 €