Boerderij Wissink Usselo

Printen

Twentsche Boerderij "Wissink" Usselo

"Ik zin 'ne oale Stenderkast
oet achtteen honderd twee.
Do mi-j Jan Heenink Wissink ginn'
in Ossel bouwen dee".


Nu staat de molen temidden der "Kwakelbussche", nabij de "Bommelas".
Tot 1921 maalde hij het zaad van de Usseler Esch op de nog aanwezige hoogte aan de Helmerstraat.


1953

2000 €