Hengeloscheweg met gemeentehuis Lonneker

Printen

Wegens de hondenbelasting noemde men het Lonneker Gemeentehuis ook wel het "Hoondenhoes". Lonneker was in 1811 als een zelfstandige gemeente geformeerd uit het oude Landgericht Enschede. De oude markenbond, van de Esrnarke, de Lonneker, de Usseler (met drie of vier zijden), de Twekkeler en Drienermarke bleef dus bestaan. Alleen Groot Driene kwam aan Hengelo en Weerselo, De fraaie gevelsteen met vijfhoek (voorstellende de 5 marken of een schans ?) siert dit pand aan het Fortuynplein. Rechts bij de R.V.S.-reclame zien we de herberg "Het Fortuyn",