Dr. Schaepmanlaan.

Printen
Ned. Staatsman 1844 - 1903.
Van de Cort van de Lindenlaan z.-waarts tot de Minister Loudonlaan.
Naar de bekende r.k. staatsman, tevens Twentenaar, Dr. Hermanus Aloysius Maria Schaepman, geboren 2 maart 1844 te Tubbergen, overleden 21 januari 1903 te Rome. Zette zich als staatsman o.m. in voor het kiesrecht en de leerplicht; neemt als staatsman, priester, dichter en redenaar een belangrijke plaats in de Ned. geschiedenis in.
Geen afbeelding ingesteld

1925

1900 €