Boulevard Flats en Supermarkt

Printen
Boulevard 1945. Gelegen in het Centrum. Oorspronkelijk van de Haaksbergerstraat tot de Gronausestraat maar door die grote herindeling van het centrum begin jaren 80 gewijzigd. I.v.m. de wederopbouw na de 2e wereld oorlog zou er een grote verkeersweg komen