Stadhuis Luchtfoto

Printen
Links boven de markt de foto is van midden vijftiger jaren.

1966

2000 €