Nederlandsche School voor Handel en Nijverheid.

Printen

De Nederlandse School voor Nijverheid en Handel. Opgericht in 1864, net na de stadsbrand. Het was de eerste in zijn soort en stond zeer hoog aangeschreven, het Kottenpark College heeft daar nog de roots. De school stond aan de Haaksbergerstraat nr 33.

ned-school-v-handel-e-nijverheid-beg-cd5b98dd

1900

1900 €