Ambachtschool Boddenkampsingel

Printen
Aan de Boddenkampsingel kwam in 1922 de "Ambachtsschool voor Enschede en Omstreken", een prachtig, degelijk bouwwerk, dat als model van het vervolgonderwijs in diverse vakrichtingen tot ver in de Achterhoek bekend stond. Helaas gaf na een brandbommenregen in de tweede wereldoorlog de tweede en derde verdieping een veel zakelijker uiterlijk aan dit instituut. De gevel rond de voordeur en de muurtekeningen van A. Middelhoek hebben nog de ambachtelijke sfeer. AI is het onderwijs veralgemeniseerd, de spreuk "Wie wil zal slagen" domineert nog de opvoedende gedachte. De naam Boddenkamp wordt weI verklaard uit "Botten" of "Butte", die hier als gevolg van de galg lagen. Maar ook in verband met de familienaam "Budde" kan deze naam zijn ontstaan.

Ambachtschool voor Enschede en omstreken. Gebouwd in 1916 naar ontwerp van architect A. G. Beltman (Enschede). Tijdens de 2e wereldoorlog gedeeltelijk verwoest. Bij de renovatie na de oorlog is de kapvorm vervangen. Het pand is een gemeentelijk Monument.

Ambachtschool--1926.jpgAmbachtschool--1926.jpg

1926

1900 €