Sanatorium Bruggerbosch

Printen
Richting Gronau onze weg vervolgend tot voorbij het Capucijner Klooster Dolphia konden we in de ozonrijke bossen het sanatorium Bruggertbosch ontdekken. De longtering, of de tuberculose, eiste ook onder de plattelanders veel slachtoffers. "Een wever wordt niet nat, maar eet ook niet hallef zat." En tot de komst van het consultatiebureau in 1909 was er van bestrijding nog geen sprake. Een Iighuisje achter in de tuin was al een heel ding. Het Bruggertbosch bood bij de opening in 1923 plaats aan 15 patiënten, niet-ernstige gevallen. Anderen werden doorverwezen naar Hellendoorn. Maar dat kostte geld. De jaarlijkse doorlichting van bedrijf en kantoor werkte preventief en de algemene bevolkingsonderzoeken zijn nu zelfs overbodig. Het gebouw is verdwenen. In het "Bosch" is nu een verpleegtehuis.

Gelegen aan de Gronausestraat tussen Enschede en Glanerbrug , nu een verpleegtehuis.

Bruggerbosch-1933.jpgBruggerbosch-1933.jpg

1933

1900 €