Entrée Volkspark.

Printen
Achteringang Volkspark aan de Stadsmatenstraat.