Aan den arbeid.

Printen
Twee koeien voor de mestkar. Een ouderwetse potstal, de koeien stonden op heide plaggen en daar kwam de mest op en dan weer plaggen. Zo kreeg men een goede mest voor op het land. Voor de koeien waren dit geen beste omstandigheden en later zijn deze stalle

1908

1900 €