Kleigaten Smulders.

Printen
Overblijfsel van steenfabriek.

2009

2000 €