Kleigaten Smulders.

Printen
De restanten van een steenfabriek later zelfs nog een zwembad.

2009

2000 €