Larinksticht Enschede

Printen
In 1911 kende Enschede acht bijzondere scholen voor lager onderwijs: rooms-katholieke en christelijke scholen en een school voor werkende kinderen, de Fabrieksschool.
Het katholiek lager onderwijs begon in het Larinksticht. Gerardus Larink was de naamgever van dit klooster aan de Noorderhagen. Hij behoorde misschien niet tot de hoogste elite in de Enschedese samenleving – dat waren de fabrikanten en de notabelen van de stad – maar hij was wel een man in bonis, die zijn invloed in het textielstadje deed gelden. In 1852 schreef Larink zijn testament en toen dat na zijn overlijden in 1867 werd geopend, waren vele stadgenoten hoogst verbaasd over de omvang van zijn nalatenschap. In zijn laatste wilsbeschikking stond: Ik stel en benoem tot mijn enige erfgenaam de Roomsch Catholijke gemeente in Enschede, teneinde mijne nalatenschap zoveel mogelijk te doen strekken als bijdrage tot daarstelling van het een of ander liefdadig gesticht.
De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort begon in 1869 in het nieuwe klooster een bewaarschool voor kleuters en kort daarna een naaischool voor hun moeders. De komst van zuster Thimothée betekende het begin van het katholiek lager onderwijs voor meisjes. In de jaren daarna moesten telkens nieuwe lokalen worden bijgebouwd, die uiteindelijk in 1882 de latere Antoniusschool vormden.
Het Larinksticht leidde meisjes op. Er moest ook een katholieke jongensschool komen. Dat werd de eerste jongensschool in Twente, de Sint Lambertusschool, aan de toenmalige Haverstraat, op de plek waar nu het gebouw Concordia staat. Winkelier Lambertus A.J. Nieuwenhuis had de oprichting van deze school mogelijk gemaakt. Dit schooltje heeft een belangrijke plek gekregen in de sociale geschiedenis van ons land, want hier, in het schooltje van Meester Piet Schilling, richtte kapelaan Alphons Ariëns op 3 november 1889 de R.-K. Arbeidersvereniging Sint Joseph op en legde zo de basis voor de katholieke vakbeweging in Nederland. Het schooltje aan de Oude Markt kreeg een grote toeloop te verwerken, maar uitbreiden op deze plaats in het stadshart was niet mogelijk. Aan de Molenstraat werd bij de Sint Jozefkerk een nieuwe school gebouwd, die later de naam Koopschool kreeg, genoemd naar het schoolhoofd.
Bron: de Valkenberg Apeldoorn.
Geen afbeelding ingesteld

1967

2000 €