Larinks-sticht, Klooster en School.

Printen
Het Laringsticht, een monumentaal gebouw aan de Noorderhagen met een tuin aan de Kloosterstraat, is een schenking van Gerhardus Larink. Een gevelsteen naast de voordeur vermeldt dat de bouw in 1868 plaats vond. Er zijn een kapel en een sierlijk torentje. De kamers van de zusters van de orde van "Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort" liggen boven de schoollokalen. Er waren een meisjesschool en een bewaarschool in gevestigd. De Onderwijzeressen reikten bij goede prestaties van de leerlingen een eertste, tweede of derde gave uit ib de vorm van een vers, prentje of spreuk. Het voorste deel van de school was de dubbeltjes school, de kinderen droegen hier nog lang klompen, Ze brachten een dubbeltje mee ter bekosting van diverse middelen. Achter het hek was de kwartjes school waar ze schoenen droegen, dat waren de ouderen die nar het voorgezette onderwijs moesten. Zij brachten een kwartje mee. Het Laringsticht werd officieel geopend op 2 juni 1969.

Klooster het Larinks-sticht aan de Noorderhagen.

Larinksticht-d1e7f958.jpgLarinksticht-d1e7f958.jpg

0.000000