Hengeloschestraat 1932

Printen
De hoge eikenbomen aan deze belangrijke verbindingsweg maken deel uit van de oude "Weg naar de Pruisische Grenzen", een Napoleontische route, vanuit het dorp Hengelo via Enschede en Gronau het Munsterland in. Daarachter gaan de "lange hüüs" verborgen, die het .Wageler" afsluiten. De voorste huizen (rechts) werden bewoond door hoger personeel van het "Schuttersveld" aan de overkant. De huizen van de familie Melching staan, als eerste voorposten van de woonwijk het "Zwik", nog alleen (links).
Geen afbeelding ingesteld

1932

1900 €