Glanerbrug, Rijksweg.

Printen
De straat in Glanerbrug is de Rijksweg. begin negentiende eeuw werden Napoleonswegen aangelegd van kerktoren tot kerktoren, uit strategische overwegingen, zoals in Parijs de boulevards, kaarsrecht, met aan weerszijden eiken die inmiddels enkele malen vervangen zijn. de Gronausestraat is als zodanig op de Parallelweg nog goed te herkennen. Vroeger lieten de overheden zoals onze markebesturen met hand- en spandiensten met paard man en schop en schoefkoar de wegen onderhouden. Hier is het wegdek met degelijk betongelijk een heerweg waardig. Nog draagt de familie van d oud-gemeenteopzichter de naam Stroaten-Frerik. De straat vormt ook een scheiding in het dorp. die vanboven de straat(de noordkant)behoorden in de tijd van de Gemeente Lonneker tot Wijk 5 B, die ter zuiden topt wijk 1 C, respectievelijk Noord- Zuid Esmarke. Kadestraal kende men ook een letter en cijfercombinatie namelijk E6 en F2. Maar in de volksmond sprak men liever van Schweizerweg, Zwartepad, Doktersweg, Kikkerpad of "t Knienenveld. We staan ter hoogte van de twaalklassige openbare lagere school, G 1, Rechts is de grote winkel van joh. Ruiter en rechts daarvan de gebroeders Jacob en Hendrik Lats, de kappers. De autobus van de Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij spoedt zich terug naar Enschede.

1951

2000 €