Glanerbrug, Kloster Glanerbrug

Printen
Vooraanzicht van het "Kloster" van de Redemptoristen. De kaart werd verkocht door H. Scholten in zijn "Zigarrenkiosk" aan de grens naar een "Photograph von A. Peter". Links zijn de slaapzalen, in het midden de Sint-Jozephkapel en rechts de ruimten waar de lessen voor het seminarium werden gegeven. De kapel had een mooi ingangsportaal met erboven een groot bloemmotief, waar het zuiderlicht door kon spelen. Daarboven bevonden zich drie nissen, met in de middelste Sint-Joseph met het kind. In dit godshuis, als kerkje in gebruik bij de eerste parochianen, was het vooral met de kerstdagen erg druk. Mensen van aile gezindten en van goede wille mochten er komen "kindje kieken in de kribbe". Wie een "groske" in de gleuf wierp, ontstak de lampjes in een echt kerststalletje.

Duits kaartje.

1926

1900 €