Dr. Stamstraat. Glanerbrug.

Printen
Komende uit het Aamsveen. We zijn hier in de Glanermaten ( een oude benaming van het broekland met gras en hooiland). De Dokter Stamstraat had een fietspad afgezet met dikke witte palen. Nu is dit een deel van de Ouverturestraat. Nu is hier de grote wijk, Het Schipholt met namen die recht doen aan het muzikaalste dorp.

We keren terug, richting Gronausestraat met het fietspad links. In het eerste huis rechts woonde de bekende postbode Jan Krabbe, die zijn werk zo serieus opvatte dat hij als het ware met postzegels langs de deur ging omze uit te venten.Een ware service van een overheidsinstituut. Hij was bereid en bekwaam om iedereen te helpen met formulieren en desnoods met in- en uitgaande brieven. Naast hem woonden de verzekeringsagent Eilers en de familie Nijhof. Aan de linkerkant van de weg kon men de families Talman, Kuiper, Oude Hengel. Wermers en Stuivenber al of niet thuis treffen. De kinderen zouden u graag de weg wijzen. In Glanerbrug waar iedereen iedereen kent noemt men elkaar het liefst bij voor- en achternaam. 

Geen afbeelding ingesteld

1952

2000 €