Dr. Schaepmanlaan.

Printen
Ned. Staatsman 1844 - 1903.
Van de Cort van de Lindenlaan z.-waarts tot de Minister Loudonlaan.
Naar de bekende r.k. staatsman, tevens Twentenaar, Dr. Hermanus Aloysius Maria Schaepman, geboren 2 maart 1844 te Tubbergen, overleden 21 januari 1903 te Rome. Zette zich als staatsman o.m. in voor het kiesrecht en de leerplicht; neemt als staatsman, priester, dichter en redenaar een belangrijke plaats in de Ned. geschiedenis in.

Vanaf het Zwiklaantje had men zicht op het Zwikplein,. Drie kleine kleuters staan hier bijna op het midden van de Dr. Schaepmanlaan. Er is geen gevaar. Een moeder houdt toezicht. In de beschermde omgeving van "t Zwik groeiden we op. Op de foto staan Elsje, Dirk en Linde. In het linker huis Jam Mooijweer. Wanner hier een motorvoertuig naderde in de verte, zagen we dat op grote afstand en dan riepen we, pas op daar komt een auto aan. Maar het paard van de groenteman was ons liever. dat kreeg een stuk oud roggebrood en het hitje van de broodventer een winterwortel. De melkboer mochten we helpen. Soms kwam er een draaiorgel voorbij van Mannes met de lange armen, of zagen we bedelende zwervers die de voet tussen de hielden als je niks gaf. En met nieuwjaar kregen we zelf een gift, 1 of 2 cent. Bij het leren fietsen op on s tiende jaar was de Cort van der Lindenlaan nog niet breed genoeg om te keren. Aldus in de beleving van Dirk Taat. De foto is van 1931.

Geen afbeelding ingesteld

1925

1900 €