Postkantoor Boekelo

Printen
De Beckummerstraat werd voor het eerst bebouwd vanuit de kern van dorp Boekelo aan de rechter kant. Daar zien we het grote woonhuis van de families Van de Laan, Jellie en Leverink, nu garage Vossenbeld. Er werd postkantoor gehouden in de eerst Dubbele-suite-kamer. het andere woonhuis waarvan we de hoofddeur zien werd bewoond door de familie Huizinga, de Vries, Lansink en door De Jong en Schartman. Generaties kwamen en gingen. Tussen de beide panden vestigde in 1929 de hr. Wassink bij zijn woning een schilderbedrijf annex handel in verfwaren en drogerijen. In de verte zien we de boerderij van de Holtkamps, genaamd De Mans. In de gevelsteen van hoofdgebouw staan de letters W.D.H.K. anno 1860 vermeld.

Datum aan de hand van postzegel, deze jongedame vraagt om haar verhuis bericht op te sturen. Daarna kan ze pas haar broodbonnen ophalen. Adres : Den Heer H. Simmar Veldwachter te Boekelo.

1919

1900 €