Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie Boekelo.

Printen

Dit is de oude zoutfabriek gelegen aan het spoor van Boekelo Haaksbergen en ter hoogte van Bad Boekelo. Later is het verplaatst naar de Akzo locatie in Hengelo aan het Twente kanaal. Zie ook het kaartje van 1932 dan kun je de uitbreiding zien. 

Het "zout der aarde" is niet uitsluitend ter conservering der aan bederf onderhevige produkten. Het wereldberoemde Boekelose zout werd reeds in 1918 op deze plaats aangeboord.
De "Zee op de Heide" is zomers zeer in trek. Nu is de gehele fabriek verplaatst naar Hengelo. Wel vinden we in het landschap om ons heen nog oude en geheel nieuwe boorinstallaties.

1928

1900 €