Groete uit Boekelo Bruiloftsnoodigers

Printen

"Brulfteneugers "kondigden tot ver in de "boerschop "een bruiloft aan. Een uitnodingingsfrase uit overgrootvaders zakboekje; 

 

Mijn kameraad die wellevend is, met mijn komst doch niet bekend.

Hij zecht dan weet ge er niets van, maar vik zal U zeggen, zo goed ik kan,

Daan stuurt mij G Amelink en de Broed (bruid)

Die laat U verzoeken morgenachtermiddag op een tonnen bier, jenever en nog veel meer

koffie met stoete en wien met viegen,

daar kan iedere zoveel hij lust van kriegn.

Vroeg komen en laat blieven.

1907

1900 €